HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI – VNSTEEL NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2024

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-CĐT ngày 21/3/2024 của Công đoàn Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP về kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân, tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL đã tham gia và tổ chức một số hoạt động:

– Công đoàn Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP và Công đoàn Công ty đã tổ chức trao tặng thiết bị phục vụ trực tiếp cho người lao động tại các Công đoàn bộ phận trực thuộc, các tổ kho và các tổ bảo vệ Công ty.

– Tham gia Hội nghị tập huấn an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Tổng Công ty tổ chức tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, cho các đối tượng 2, gồm các đ/c ủy viên BCH Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

– Tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2024 do Công ty tổ chức tại khu vực Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (Tổng kho 2 và Tổng kho 4).

– Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với Chi đoàn Thanh niên, CBCNV Phòng Đầu tư Dịch vụ, CBCNV XN KD Thép Chuyên dùng thực hiện vệ sinh môi trường tại Tổng kho Kim khí số 3, Thanh Trì, Hà Nội.

Công ty phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ kiểm định và huấn luyện an toàn Việt Nam mở lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận cho người lao động và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty.

Nhân tháng công nhân năm 2024, Ban chấp hành Công đoàn Công ty kêu gọi tất cả các đoàn viên Công đoàn, Người lao động Công ty hãy nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, lao động hăng say hơn nữa để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2024 và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác PCCC, CNCH và an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

Bài viết bạn có thể quan tâm