Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024

Ngày 29/5/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 129-KH/ĐUK về tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2024.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đăng tải nội dung Kế hoạch và Thể lệ tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm