Chào mừng bạn đến với HNSTEEL

Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội (HN STEEL) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) được thành lập từ năm 1960 và đã có hơn 50 năm kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng kim khí và các dịch vụ Logistics. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và hệ thống kho bãi hoàn chỉnh, HNS có đủ kinh nghiệm và năng lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • Hệ thống kinh doanh
  Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
  Số điện thoại:0243.8521115 (Ext 309, 310, 311, 303) - Fax:0243.8524155
  Email:kehoachkinhdoanh@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Thép hình
  Số 53 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.8772224 - Fax:0243.8772237
  Email:xinghiepthephinh@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Thép Chuyên dùng
  Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.6320306 - Fax:0243.6320311
  Email:xinghiepchuyendung@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1
  Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.6884295 - Fax:0243.6882806
  Email:xinghiep1@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2
  198 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Số điện thoại:043.7655325 - Fax:043.7655326
  Email:xinghiep2@hns.com.vn - hoangvk@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6
  Số 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.8273123 - Fax:0243.8273123
  Email:xinghiep6@hns.com.vn - minhtl@hns.com.vn
  Chi nhánh tại Hải Phòng
  Số 67 Ngô Quyền, Máy Chai, TP. Hải Phòng
  Số điện thoại:0313.765314 - Fax:0313.837475
  Email:chinhanhhaiphong@hns.com.vn
  Phòng Đầu tư - Dịch vụ
  Số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.8521115 (ext 314,315) - Fax:
  Email:dautudichvu@hns.com.vn
  Tin tức mới
  Hệ thống phân phối
  Hệ thống phân phối
  Bảng giá
  Bảng giá kim khí ngày 26 tháng 11/2020 Bảng giá kim khí ngày 23 tháng 11/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 05 tháng 11/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 03 tháng 11/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 28 tháng 09/2020 Bảng giá kim khí ngay 17 tháng 09/2020 Bảng giá thép tấm ngày 09 tháng 09/2020 Bảng giá kim khí ngày 07 tháng 09/2020 Bảng giá kim khí ngày 01 tháng 09/2020 Bảng giá kim khí ngày 24 tháng 08/2020 Bảng giá kim khí ngày 17 tháng 08/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 13 tháng 08/2020 Bảng giá kim khí ngày 30 tháng 11/2020 Bảng giá thép Hình ngày 07 tháng 12/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 07 tháng 12/2020 Bảng giá kim khí ngày 07 tháng 12/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 10 tháng 12/2020 Bảng giá thép Hình ngày 10 tháng 12/2020 Bảng giá kim khí ngày 15 tháng 12/2020 Bảng giá thép Tấm ngày 18 tháng 12/2020 Bảng giá kim khí ngày 18 tháng 12/2020 Bảng giá kim khí ngày 22 tháng 12/2020 Bảng giá thép Hình ngày 25 tháng 12/2020 Bảng giá kim khí ngày 13 tháng 01/2021 Bảng giá kim khí ngày 13 tháng 01/2021 Bảng giá kim khí ngày 05 tháng 03/2021 Bảng giá thép hình Tisco ngày 08 tháng 03/2021 Bảng giá kim khí ngày 25 tháng 03/2021 Bảng giá kim khí ngày 07 tháng 04/2021 Bảng giá Thép hình ngày 08 tháng 04/2021 Bảng giá Thép hình Tisco ngày 12 tháng 04/2021 Bảng giá kim khí ngày 12 tháng 04/2021 Bảng giá kim khí ngày 10 tháng 05/2021 Bảng giá thép hình Tisco ngày 10 tháng 05/2021 Bảng giá thép xây dựng ngày 12/5/2021 Bảng giá thép xây dựng ngày 19/5/2021 Bảng giá thép xây dựng ngày 7/6/2021 Bảng giá thép xây dựng ngày 22/6/2021 Bảng giá thép xây dựng 1/7/2021
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/