CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL xin gửi Quý cổ đông HMG công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng cho vay hạn mức với Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

Bài viết bạn có thể quan tâm