Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016 - TRUNG THU 2016 – “ĐÊM TRANG RẰM TUỔI THƠ” - HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 - TUỔI TRẺ KIM KHÍ HÀ NỘI THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI VNSTEEL NĂM 2016 - Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom - Thông báo (về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - Báo cáo tài chính năm 2016 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2019 - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đào tạo chuyển đổi Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2016 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Quang Vinh - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC – Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel - Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ CON 4 CHỖ VÀ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA - QUY CHẾ VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Tham dự giải thể thao cụm Hà Nội - Lào Cai - Thanh Hóa 2017 - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - Báo cáo tài chính năm 2017 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2017 - Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thăng - HOẠT ĐỘNG HỘI THAO KỶ NIỆM 58 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (01/07/1960 – 01/07/2018) - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 - HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NGHỈ MÁT QUẢNG BÌNH 2018 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) - Hội thao cụm thi đua VHTT khu vực Hà Nội - Lào Cai năm 2018 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀY 9/11/2018
 •  
 • Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018
  Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018
  23/07/2018 - 309 lượt xem
  Công ty CP KKHN-Vnsteel kính gửi quý vị cổ đông công bố thông tin v/ v HĐQT thông qua việc giao dịch tín dụng với các Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh...
  DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018
  DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018
  09/07/2018 - 703 lượt xem
  Cty CP Kim khí Hà Nội – Vnsteel báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn thời điểm 30/6/2018
  Công bố thông tin 24h
  Công bố thông tin 24h
  26/06/2018 - 162 lượt xem
  Công bố thông tin 24h
  Công bố thông tin 24h
  10/05/2018 - 1.016 lượt xem
  Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018)
  Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018)
  04/04/2018 - 563 lượt xem
  Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  04/04/2018 - 778 lượt xem
  Cty CP Kim khí hà Nội – Vnsteel kính gửi Quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
  Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
  03/04/2018 - 0 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội kính gửi Quý vị cổ đông điều chỉnh dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/3/2018. Lý do...
  Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  21/03/2018 - 723 lượt xem
  Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  21/03/2018 - 620 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel trân trọng gửi Quý vị cổ đông thư mời Quý vị cổ đông đến dự phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty
  Báo cáo thường niên năm 2017
  Báo cáo thường niên năm 2017
  28/02/2018 - 1.579 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel trân trọng gửi đến Quý cổ đông: Báo cáo thường niên năm 2017
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/