Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL xin gửi tới quý cổ đông HMG về việc chốt danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023

CBTT xin xem chi tiết tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm