Chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CBTT xin xem chi tiết tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm