Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL xin gửi tới Quý cổ đông HMG về thay đổi nhân sự, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Ngọc Chiến. Chi tiết CBTT xin xem chi tiết tại đây

Bài viết bạn có thể quan tâm