Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • Các đơn vị trực thuộc
  Cập nhật: 08/04/2022
  Lượt xem: 90.547
  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

   A. CÁC PHÒNG:

  1. Phòng Tổ chức - Hành chính

   Điện thoại     : 

   Email: tochuchanhchinh@hns.com.vn

   2. Phòng Đầu tư - Dịch vụ

   Điện thoại     : 

   Email: dautudichvu@hns.com.vn

  3. Phòng Tài chính - Kế toán

   Điện thoại     :                                   Fax: 0243.8522523

   Email:  taichinhketoan@hns.com.vn

  4. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

   Điện thoại     :                                   Fax: 0243.8524155

   Email: kehoachkinhdoanh@hns.com.vn

  5 -Tổ Kinh doanh Phụ tùng

    Địa chỉ: 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

   Điện thoại: 0243.9342684               Fax: 0243.9364131     


  B. CÁC ĐƠN VỊ:

  1 - Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí  số 1    

   Địa chỉ: Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

   Điện thoại: 0243.6884295               Fax: 0243.6882806

   Email: xinghiep1@hns.com.vn

   2 -Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí  số 2

   Địa chỉ: 192 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

   Điện thoại: 0243.7655325               Fax: 0243.7655326        

   Email: xinghiep2@hns.com.vn

   3 -Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí  số 6

   Địa chỉ: Số 53 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

   Điện thoại: 0243.8273123              Fax: 0243.8273123       

   Email: xinghiep6@hns.com.vn

  4 -Xí nghiệp Kinh doanh Thép Hình

   Địa chỉ: Số 53 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

   Điện thoại: 0243.8772224              Fax: 0243.8772237

   Email: xinghiepthephinh@hns.com.vn

  5 - Xí nghiệp Kinh doanh Thép Chuyên dùng         

   Địa chỉ: Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

   Điện thoại: 0243.6320306              Fax: 0243.6320311

   Email: xinghiepchuyendung@hns.com.vn

  6 - Chi nhánh tại Hải Phòng        

  Địa chỉ: Số 67 Ngô Quyền, Máy Chai, TP. Hải Phòng

  Điện thoại: 0313.765314                 Fax: 0313.837475

  Email: chinhanhhaiphong@hns.com.vn
  Các bài viết khác
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/