Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
(01/07/1960-01/07/2022)
  HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL (01/07/1960-01/07/2022)
  05/07/2022 - 214 lượt xem
  Ngày 01/07/2022, nhân dịp 62 năm ngày thành lập, Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel đã tổ chức Hội thao chào mừng 62 năm ngày thành lập Công ty và gặp mặt thân mật các thế hệ lãnh ...
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  12/04/2022 - 217 lượt xem
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 10.2021
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 10.2021
  25/10/2021 - 291 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
  CHÚC MỪNG 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
  CHÚC MỪNG 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
  01/07/2021 - 403 lượt xem
  Nhân dịp 61 năm ngày thành lập Công ty CP Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (01/07/1960-01/07/2021), thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể NLĐ Công ty xin gửi tới quý cổ đông, khách hàng và toàn...
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐTDV
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐTDV
  11/06/2021 - 382 lượt xem
  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
  27/04/2021 - 759 lượt xem
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  24/03/2021 - 551 lượt xem
  Về việc ủy quyền công bố thông tin.
  LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  24/03/2021 - 1.083 lượt xem
  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
  24/02/2021 - 376 lượt xem
  V/v tuyển dụng lao động làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC
  29/12/2020 - 671 lượt xem
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/