Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  16/01/2023 - 27 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi Quý cổ đông về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  16/01/2023 - 23 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông Nghị quyết của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
  Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
  10/01/2023 - 24 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
  Công bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội
  Công bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội
  31/10/2022 - 66 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội
  Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về thế chấp hàng hóa công nợ tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội
  Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về thế chấp hàng hóa công nợ tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội
  27/10/2022 - 71 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới Quý cổ đông công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về thế chấp hàng hóa công nợ tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh - Hà Nội
  Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel
  Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel
  06/10/2022 - 116 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel
  CBTT người có liên quan của Phó TGĐ Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel
  CBTT người có liên quan của Phó TGĐ Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel
  06/10/2022 - 126 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin CBTT người có liên quan của Ông Lê Xuân Anh - Phó TGĐ Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel
  CBTT Nghị quyết của HĐQT về thế chấp tài sản, vay vốn tại Ngân hàng BIDV
  CBTT Nghị quyết của HĐQT về thế chấp tài sản, vay vốn tại Ngân hàng BIDV
  22/09/2022 - 97 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG CBTT Nghị quyết của HĐQT về thế chấp tài sản, vay vốn tại Ngân hàng BIDV
  CBTT Nghị quyết HĐQT về vay vốn và ký hợp đồng tín dụng với HD Bank
  CBTT Nghị quyết HĐQT về vay vốn và ký hợp đồng tín dụng với HD Bank
  08/09/2022 - 102 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về CBTT Nghị quyết HĐQT về vay vốn và ký hợp đồng tín dụng với HD Bank
  Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel - Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 8
  Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel - Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 8
  15/08/2022 - 126 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về việc Công bố thông tin chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel - Xí nghiệ...
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/