Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • Công bố thông tin về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty kiểm toán
  Công bố thông tin về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty kiểm toán
  08/06/2022 - 41 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về Công bố thông tin Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty kiểm toán
  Công bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank - CN Ba Đình
  Công bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank - CN Ba Đình
  30/05/2022 - 37 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cố đông HMG về Công bố thông tin Công ty ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank - CN Ba Đì...
  Công bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietinbank - CN Bắc Hà Nội
  Công bố thông tin ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietinbank - CN Bắc Hà Nội
  27/05/2022 - 30 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về bố thông tin Công ty đã ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 với Ngân hàng Vietinbank - CN Bắc Hà ...
  Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị
  Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị
  20/05/2022 - 39 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG Nghị quyết của HĐQT về việc thế chấp công nợ, hàng hóa tại Ngân hàng Vietinbank
  Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  07/04/2022 - 104 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương về tiếp tục thế chấp tài sản, ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng Vietinbank
  CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương về tiếp tục thế chấp tài sản, ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng Vietinbank
  31/03/2022 - 111 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương về tiếp tục thế chấp tài sản, ký hợp đồng h...
  Công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022
  Công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022
  25/03/2022 - 91 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về việc Công ty Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2022
  Công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  15/03/2022 - 107 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông HMG về công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Công bố thông tin về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 8
  Công bố thông tin về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Xí nghiệp kinh doanh kim khí số 8
  14/03/2022 - 79 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới Quý cổ đông HMG, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần kim khí Hà Nội ...
  Công bố thông tin giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
  Công bố thông tin giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
  14/03/2022 - 57 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/