Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
  CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY
  24/11/2023 - 22 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới quý cổ đông về Công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  17/10/2023 - 57 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới Quý cổ đông về CBTT Ký hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2023-2024 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngọc Khá...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  31/08/2023 - 111 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng tín dụng và tiếp tục thế chấp tài sản tại BIDV
  CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
  27/07/2023 - 140 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
  20/06/2023 - 139 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về thông báo Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
  CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC VỚI VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH
  CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC VỚI VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH
  01/06/2023 - 134 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới quý cổ đông về CBTT ký hợp đồng cho vay hạn mức năm 2023 với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
  CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC VỚI NGÂN HÀNG VIETINBANK BẮC HÀ NỘI
  CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY HẠN MỨC VỚI NGÂN HÀNG VIETINBANK BẮC HÀ NỘI
  26/05/2023 - 91 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới Quý cổ đông về CBTT ký hợp đồng cho vay hạn mức năm 2023 với Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội
  CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT
  CÔNG BỐ THÔNG TIN THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT
  11/05/2023 - 142 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi tới Quý cổ đông HMG về thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
  CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
  CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
  17/04/2023 - 167 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022
  CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
  CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
  14/04/2023 - 181 lượt xem
  Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL xin xin gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/