Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  17/01/2022 - 13 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông Báo cáo quản trị Công ty năm 2021
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  06/01/2022 - 30 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể cổ đông về việc điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2020 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  05/01/2022 - 33 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin công bố thông tin tới toàn thể cổ đông về danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước ngày 31/12/2021
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  11/11/2021 - 102 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục thế chấp tài sản và ký hợp đồng hạn mức tín dụng...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  02/11/2021 - 90 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về danh sách người nội bộ, người có liên quan và cung cấp thông tin của Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  02/11/2021 - 70 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi nhân sự Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  02/11/2021 - 57 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  02/11/2021 - 50 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  12/10/2021 - 87 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  04/10/2021 - 97 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông và Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty về việc giải thể doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty cổ phần kim ...
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/