Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
  Cập nhật: 03/07/2018
  Lượt xem: 2540
             Sáng ngày 28/06/2018, Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra.
   

  Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
   
             Hội nghị do Ông Phạm Công Dũng – BT ĐU, Tổng Giám đốc Công ty điều hành với sự tham dự của Chủ tịch Công ty, các phó Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn, các Đơn vị trực thuộc.
            Hội nghị đã được nghe Ông Nguyễn Bá Quang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.
   


  Ông Nguyễn Bá Quang - Phó TGĐ trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
  và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
   
             Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt lợi nhuận 3.808 triệu đồng (bằng 42% KH năm và tăng 46% so cùng kỳ 2017), trong đó có 7/9 bộ phận Kinh doanh có hiệu quả, trong khi một số hoạt động khác gặp khó khăn do sự suy giảm của thị trường, sự thay đổi chính sách, nguồn hàng khan hiếm do nguồn cung sụt giảm…Trong bối cảnh đó, các Công ty đã nỗ lực, linh hoạt chủ động tìm kiếm, mở rộng, phát triển thị trường, sản phẩm mới.
            Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các tham luận về các vấn đề trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị… trong năm bao gồm: Giải pháp mở rộng PA Kinh doanh thương mại hướng tới phấn đấu hoàn thành mục tiêu KH năm 2018 (TP. KHKD); Giải pháp thúc đẩy kinh doanh nhằm mục tiêu hoạt động có hiệu quả (XN8) hay Tham luận về cơ chế khoán tiền lương, gắn năng suất, chất lượng, hiệu quả với lao động & thu nhập (TP TCHC).
     Tham luận của Ông Lê Hồng Việt - Trưởng phòng KHKD  Tham luận của Ông Bạch Mạnh Hùng - Phó Giám đốc xí nghiệp 8  Tham luận của ông Vũ Viết Phong - Trưởng phòng TCHC

            Ngay tại Hội nghị, nhằm ghi nhận và biểu dương các đơn vị có kết quả kinh doanh tốt, trong 6 tháng đầu năm 2018, BLĐ Công ty đã quyết định thưởng nóng các đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2018 trong 6 tháng và các đơn vị kinh doanh hiệu quả, lần lượt với mức bình quân 3 trđ/ng và 2 trđ/ng.
            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phạm Công Dũng – BT ĐU, Tổng Giám đốc Công ty đã yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm 2018, các phòng chuyên môn liên quan, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các Quy định về phân phối tiền lương gắn với năng suất và hiệu quả công việc; Đối với hoạt động kinh doanh, cần bám sát thực tiễn, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, triển khai các chính sách phù hợp với từng điều của từng đơn vị; Công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.
   

   

  Ông Phạm Công Dũng - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
   
            Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu KH năm 2018, TGĐ và BCH CĐ phát động phong trào thi đua quý III và năm 2018 tại công văn liên tịch số 383/LT-HNS-CĐ.

   

  Ông Vũ Viết Phong - CTCĐ phát động thi đua

            Hội nghị còn được nghe những chia sẻ, chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-CT HĐQT
   


  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - CT HĐQT chỉ đạo Hội nghị

             Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11:00 cùng ngày./

  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/