Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  Cập nhật: 18/04/2023
  Lượt xem: 268
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại hội trường Công ty số 20 Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
  Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông năm 2023
  Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông năm 2023
   

   

      Đại hội vinh dự đón tiếp Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP, Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP, Ông Phạm Công Thảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP, Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP và các Ông/Bà đại diện các Ban, các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty tham dự Đại hội.

      Đại hội có sự tham dự của 43 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.245.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,61% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội có tên trên danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chốt tại thời điểm ngày 07/3/2023.
   


  Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

   
      Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:
      - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
      - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

      - Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
      - Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2023;
      - Tờ trình tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023;
      - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức năm 2022: 07% và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; 
      - Tờ trình về ký kết giao dịch với người có liên quan, các Công ty con của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP;
      - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
      - Đại hội đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025.
      - Đại hội đã phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - VNSTEEL nhiệm kỳ 2021-2025 và chúc mừng các Ông:
      + Ông Lê Minh Tú, số phiếu bầu 8.239.950, đạt 99,94%/cổ phần dự Đại hội
      + Ông Lê Xuân Anh, số phiếu bầu 8.244.150, đạt 99,94%/cổ phần dự ĐH.
      Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - VNSTEEL được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
      Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty; giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
      Một số hình ảnh đại hội:
   
  Các đại biểu tham dự Đại hội giơ lá phiếu đồng thuận
  Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết đồng thuận
   
  Công tác bầu cử được diễn ra minh bạch
   
  ...và trong không khí vui tươi của Đại hội

  Ông Phạm Công Thảo- Đại diện cổ đông VNS phát biểu ý kiến
   

  Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT Công ty


  Ông Lê Thanh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam và ông Nguyễn Huy Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty tặng hoa và chụp ảnh cùng bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Nguyên Chủ tịch HĐQT công ty và bà Nguyễn Thanh Hương – Nguyên thành viên HĐQT công ty


   
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/