Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC
  Cập nhật: 29/12/2020
  Lượt xem: 712
            Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy tại văn phòng, các tổng kho, đơn vị… là một nhiệm vụ quan trọng, cần phải được quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về công tác PCCC.
   
            Ngày 28/12/2020, được sự nhất trí của Ban lãnh đạo Công ty, Đội PCCC cơ sở tại TK 1, 3 đã phối  hợp với Phòng CS PCCC Huyện Thanh Trì tổ chức thực tập phương án PCCC đồng thời tuyên truyền quán triệt đến cán bộ và người lao động tại Tổng kho số 1, 3 các nội dung của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47/CT- TW ngày 25/6/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng cháy, chữa cháy.
             Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Công ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đơn vị & đối tác khách hàng thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua công tác phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền đến nay đã phần nào làm cho người lao động hiểu rõ hơn về kiến thức  an toàn và kỹ năng xử lý về PCCC.
            Công tác PCCC cơ bản đã được quan tâm đâu tư kinh phí, trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị phục vụ nhiệm vụ PCCC tại chỗ. Hàng năm, Công ty liên tục kiện toàn và đào tạo kiến thức cho các đội PCCC cơ sở; đến nay đã thành lập được trên 6 đội PCCC cơ sở. Các đội PCCC cơ sở ngày càng được đầu tư về trang thiết bị chữa cháy, nâng cao trình độ cách thức tổ chức hoạt động.
             Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về công tác PCCC và CNCH; Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra an toàn về Phòng chống cháy nổ đặc biệt trong các dịp lễ tết, thời tiết có dấu hiệu tiêu cực, khô hanh, nắng nóng kéo dài… để kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, khó khăn để khắc phục;
  Bên cạnh đó, cũng tiếp tục Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định PCCC. Lập và lưu trữ hồ sơ PCCC đầy đủ theo quy định của pháp luật.
             Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong những năm qua Công ty không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

            M
  ột số hình ảnh tại buổi diễn tập:

  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/