Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • THÔNG BÁO (VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN 12.08.2021)
  THÔNG BÁO (VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN 12.08.2021)
  29/07/2021 - 9 lượt xem
  NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  22/07/2021 - 23 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL XIN GỬI QÚY CỔ ĐÔNG CBTT NQ 1004 CỦA HĐQT VỀ KÝ KẾT HĐ VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  22/07/2021 - 35 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI XIN GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CBTT V/V ĐỀ NGHỊ TTLKCK CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  22/07/2021 - 30 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CÔNG BỐ BÁO CÁO QUẢN TRỊ
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  20/07/2021 - 36 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể quý cổ đông về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 30/06/2021
  CHÚC MỪNG 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
  CHÚC MỪNG 61 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
  01/07/2021 - 58 lượt xem
  Nhân dịp 61 năm ngày thành lập Công ty CP Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (01/07/1960-01/07/2021), thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể NLĐ Công ty xin gửi tới quý cổ đông, khách hàng và toàn...
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐTDV
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐTDV
  11/06/2021 - 67 lượt xem
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  07/06/2021 - 88 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông về thông báo điều chỉnh tỷ lệ ủy quyền đại diện phần vốn của cổ đông lớn (cổ đông chiếm 89,37% vốn điều lệ...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  04/06/2021 - 69 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể quý cổ đông về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Hãng kiểm...
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CNTT
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CNTT
  31/05/2021 - 74 lượt xem
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/