Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN
  12/10/2021 - 36 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  04/10/2021 - 43 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông và Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty về việc giải thể doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty cổ phần kim ...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  13/09/2021 - 56 lượt xem
  Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông, Công ty Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày: 02/11/2021. Công ty đã gửi thông bá...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  08/09/2021 - 80 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họ...
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  24/08/2021 - 66 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể quý cổ đông về việc Công ty hủy chốt danh sách cổ đông và hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  THÔNG BÁO (VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN 12.08.2021)
  THÔNG BÁO (VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN 12.08.2021)
  29/07/2021 - 106 lượt xem
  NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  22/07/2021 - 122 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL XIN GỬI QÚY CỔ ĐÔNG CBTT NQ 1004 CỦA HĐQT VỀ KÝ KẾT HĐ VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  22/07/2021 - 114 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI XIN GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CBTT V/V ĐỀ NGHỊ TTLKCK CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  22/07/2021 - 127 lượt xem
  CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CÔNG BỐ BÁO CÁO QUẢN TRỊ
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
  20/07/2021 - 107 lượt xem
  Công ty cổ phần kim khí Hà Nội - Vnsteel xin gửi tới toàn thể quý cổ đông về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 30/06/2021
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/