Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
  Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
  Số điện thoại:0243.8521115 (Ext 309, 310, 311, 303) - Fax:0243.8524155
  Email:kehoachkinhdoanh@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Thép hình
  Xí nghiệp Kinh doanh Thép hình
  Số 53 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.8772224 - Fax:0243.8772237
  Email:xinghiepthephinh@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Thép Chuyên dùng
  Xí nghiệp Kinh doanh Thép Chuyên dùng
  Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.6320306 - Fax:0243.6320311
  Email:xinghiepchuyendung@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1
  Km3 đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.6884295 - Fax:0243.6882806
  Email:xinghiep1@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2
  198 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Số điện thoại:043.7655325 - Fax:043.7655326
  Email:xinghiep2@hns.com.vn - hoangvk@hns.com.vn
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6
  Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6
  Số 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.8273123 - Fax:0243.8273123
  Email:xinghiep6@hns.com.vn - minhtl@hns.com.vn
  Chi nhánh tại Hải Phòng
  Chi nhánh tại Hải Phòng
  Số 67 Ngô Quyền, Máy Chai, TP. Hải Phòng
  Số điện thoại:0313.765314 - Fax:0313.837475
  Email:chinhanhhaiphong@hns.com.vn
  Phòng Đầu tư - Dịch vụ
  Phòng Đầu tư - Dịch vụ
  Số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
  Số điện thoại:0243.8521115 (ext 314,315) - Fax:
  Email:dautudichvu@hns.com.vn
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/