Trao thưởng phòng, đơn vị có thành tích trong triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh quý 1, giao kế hoạch tháng 4 năm 2024

Sáng hôm nay ngày 08/4/2024 tại Hội trường tầng 5, Văn phòng Công ty cổ phần kim khí Hà Nội – VNSTEEL đã tổ chức cuộc họp tổng kết thực hiện công tác kinh doanh Quý I/2024, giao nhiệm vụ kế hoạch tháng 4/2024, Quý II/2024.
Tham dự Hội nghị có các Ông, Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng, Phó các phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị, các Tổ trưởng Tổ kinh doanh và Đội trưởng Đội bảo vệ.

Dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Huy Thành – Tổng Giám đốc Công ty, cuộc họp đã đánh giá kết quả kinh doanh thực hiện Quý I/2024 và phân tích thị trường, thảo luận về các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Tháng 4/2024 và Quý II/2024.
Tại cuộc họp, các cán bộ chủ chốt của Công ty và các Tổ trưởng Tổ kinh doanh tại các đơn vị đã sôi nổi thảo luận, những khó khăn vướng mắc, những đề xuất về thị trường, những giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh tháng 4/2024 và Quý II/2024.
  Thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, để tổng kết ghi nhận và biểu dương thành tích, khen thưởng các tập thể đã  hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý I/2024 và động viên, khích lệ tinh thần Người lao động. Tổng Giám đốc Công ty đã có Quyết định số 568/QĐ-HNS ngày 08/4/2024 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng trào thi đua quý I năm 2024.

Trong niềm vui hân hoan, Tổng Giám đốc đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể Người lao động Công ty tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống KIMKHIHANOI, không ngừng đổi mới cách nghĩ cách làm, đẩy mạnh công tác kinh doanh, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch tháng 4, quý II và năm 2024.

Bài viết bạn có thể quan tâm