Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ NGÀY CHÔT DANH SÁCH THAM DỰ ĐH ĐCĐ - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BÔ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM
  Cập nhật: 09/09/2016
  Lượt xem: 28578

  Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-SGDHN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội - Vnsteel, Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel trân trọng công bố thông tin về việc chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường Upcom – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

  I.Thông tin về tổ chức đăng ký giao dịch:

  Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NÔI – VNSTEEL

  Tên giao dịch tiếng Anh: VNSTEEL - HNSTEEL CORPORATION

  Tên viết tắt: HNSTEELCORP

  Trụ sở chính: Số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: 04 3. 8521115                       Fax: 04 3. 8523851

  Website: www.hns.com.vn

  Email: hns@hns.com.vn

  Vốn điều lệ : 90.000.000.000 VND (chín mươi tỷ đồng VN)

  Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0100100368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  II. Cổ phiếu đăng ký giao dịch Upcom:

  Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NÔI – VNSTEEL

  Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông

  Mã chứng khoán: HMG

  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu        

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 9.000.000 cổ phiếu

  Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 90.000.000.000 đồng

  Ngày giao dịch đầu tiên: 09/9/2016

  Giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/ cổ phiếu

  III. Các tài liệu liên quan:

  - Quyết định số 547/QĐ-SGDHN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  Bản cáo bạch của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel 

  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/