Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016 - TRUNG THU 2016 – “ĐÊM TRANG RẰM TUỔI THƠ” - HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 - TUỔI TRẺ KIM KHÍ HÀ NỘI THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI VNSTEEL NĂM 2016 - Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom - Thông báo (về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - Báo cáo tài chính năm 2016 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2019 - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đào tạo chuyển đổi Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2016 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Quang Vinh - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC – Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel - Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ CON 4 CHỖ VÀ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA - QUY CHẾ VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Tham dự giải thể thao cụm Hà Nội - Lào Cai - Thanh Hóa 2017 - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - Báo cáo tài chính năm 2017 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2017 - Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thăng - HOẠT ĐỘNG HỘI THAO KỶ NIỆM 58 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (01/07/1960 – 01/07/2018) - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 - HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NGHỈ MÁT QUẢNG BÌNH 2018 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) - Hội thao cụm thi đua VHTT khu vực Hà Nội - Lào Cai năm 2018 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀY 9/11/2018 - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 - THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CHO CHO CỔ ĐÔNG LÊ ĐỨC HÀ - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 của HMG theo thông báo của Kiểm toán Nhà Nước - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 07 tháng 03 năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910-08/3/2019) VÀ 1979 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Hội thao Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (1/7/1960-1/7/2019) - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2019) - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
 •  
 • HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016
  Cập nhật: 29/09/2016
  Lượt xem: 3324
            Thực hiện chương trình hoạt động các cụm văn hóa thể thao năm 2016 do Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát động.
            Với mục tiêu rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần thi đua lao động sản xuất trong CNVLĐ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 của mỗi đơn vị trong Cụm VHTT khu vực Hà Nội – Lào Cai – Thanh Hóa nói riêng và của Tổng công ty nói chung, đồng thời với mục đích thông qua Hội thao, tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác và nâng cao tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của Tổng Công ty Thép Việt Nam và đơn vị.
            Thực hiện trách nhiệm là cụm trưởng cụm VHTT khu vực Hà Nội – Lào Cai – Thanh Hóa năm 2016, ngày 26/8/2016, Công đoàn Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức Hội thao CNVLĐ năm 2016 chào mừng 71 năm ngày toàn quốc kháng chiến và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự tham gia của các đơn vị và các môn thi đấu như sau:
  Các đơn vị tham dự:
  -          Công ty CP Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
  -          Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt – Trung
  -          Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội – VNSTEEL
  -          Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
  -          Viện luyện kim đen
  Các môn thi đấu:
  -          Bóng đá
  -          Nhảy buộc chân ( 10 người 11 chân)
  -          Bóng bàn
  -          Tennis
  -          Cờ tướng
            Qua gần 5 giờ thi đấu, với sự nỗ lực của các VĐV cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV, Hội thao đã thành công tốt đẹp và các đội đã dành được những thành tích cao với kết quả như sau:
  -           Bóng đá
  + Giải nhất: Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung
  + Giải nhì: Cơ quan Tổng Công ty
  + Giải ba: Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
  + Giải khuyến khích: Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL
  -          Nhảy buộc chân ( 10 người 11 chân)
  + Giải nhất: Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội – VNSTEEL
  + Giải nhì: Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
  + Giải ba: Cơ quan Tổng Công ty
  + Giải khuyến khích: Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung
  -          Bóng bàn
  + Giải nhất: Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
  + Giải nhì: Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung
  + Giải ba: Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung
  + Giải khuyến khích: Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL và viện luyện kim đen
  -          Tennis
  + Giải nhất: Cơ quan Tổng Công ty
  + Giải nhì: Cơ quan Tổng Công ty
  + Giải ba: Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL
  + Giải khuyến khích: Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long
  -          Cờ tướng
  + Giải nhất: Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung
  + Giải nhì: Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL
  + Giải ba: Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL
  + Giải khuyến khích: Công ty Cổ phần Tôn mạ VNSTEEL Thăng Long và cơ quan Tổng Công ty
  Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam đã trao hơn 31 triệu đồng tiền thưởng cho các đơn vị tham dự.
             Một số hình ảnh Hội thao:
  Lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị tặng hoa, cờ  và chụp ảnh lưu niệm cũng các đội tham dự Hội thao

  Các đội chụp hình lưu niệm trước khi thi đấu


   

  Lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị trao giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích
  cho các VĐV, đơn vị tham gia thi đấu tại Hội thao  Bà Đinh Diệu Thu Hà- chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-VNSTEEL và ông Phạm Đình Khương- chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung trao cờ luân lưu.

   
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/