Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016 - TRUNG THU 2016 – “ĐÊM TRANG RẰM TUỔI THƠ” - HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 - TUỔI TRẺ KIM KHÍ HÀ NỘI THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI VNSTEEL NĂM 2016 - Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom - Thông báo (về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - Báo cáo tài chính năm 2016 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2019 - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đào tạo chuyển đổi Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2016 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Quang Vinh - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC – Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel - Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ CON 4 CHỖ VÀ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA - QUY CHẾ VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Tham dự giải thể thao cụm Hà Nội - Lào Cai - Thanh Hóa 2017 - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - Báo cáo tài chính năm 2017 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2017 - Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thăng - HOẠT ĐỘNG HỘI THAO KỶ NIỆM 58 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (01/07/1960 – 01/07/2018) - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 - HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NGHỈ MÁT QUẢNG BÌNH 2018 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) - Hội thao cụm thi đua VHTT khu vực Hà Nội - Lào Cai năm 2018 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀY 9/11/2018 - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 - THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CHO CHO CỔ ĐÔNG LÊ ĐỨC HÀ - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 của HMG theo thông báo của Kiểm toán Nhà Nước - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 07 tháng 03 năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910-08/3/2019) VÀ 1979 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Hội thao Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (1/7/1960-1/7/2019) - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2019) - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
 •  
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
  Cập nhật: 03/07/2018
  Lượt xem: 2448
             Sáng ngày 28/06/2018, Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra.
   

  Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
   
             Hội nghị do Ông Phạm Công Dũng – BT ĐU, Tổng Giám đốc Công ty điều hành với sự tham dự của Chủ tịch Công ty, các phó Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn, các Đơn vị trực thuộc.
            Hội nghị đã được nghe Ông Nguyễn Bá Quang – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.
   


  Ông Nguyễn Bá Quang - Phó TGĐ trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
  và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
   
             Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt lợi nhuận 3.808 triệu đồng (bằng 42% KH năm và tăng 46% so cùng kỳ 2017), trong đó có 7/9 bộ phận Kinh doanh có hiệu quả, trong khi một số hoạt động khác gặp khó khăn do sự suy giảm của thị trường, sự thay đổi chính sách, nguồn hàng khan hiếm do nguồn cung sụt giảm…Trong bối cảnh đó, các Công ty đã nỗ lực, linh hoạt chủ động tìm kiếm, mở rộng, phát triển thị trường, sản phẩm mới.
            Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các tham luận về các vấn đề trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị… trong năm bao gồm: Giải pháp mở rộng PA Kinh doanh thương mại hướng tới phấn đấu hoàn thành mục tiêu KH năm 2018 (TP. KHKD); Giải pháp thúc đẩy kinh doanh nhằm mục tiêu hoạt động có hiệu quả (XN8) hay Tham luận về cơ chế khoán tiền lương, gắn năng suất, chất lượng, hiệu quả với lao động & thu nhập (TP TCHC).
     Tham luận của Ông Lê Hồng Việt - Trưởng phòng KHKD  Tham luận của Ông Bạch Mạnh Hùng - Phó Giám đốc xí nghiệp 8  Tham luận của ông Vũ Viết Phong - Trưởng phòng TCHC

            Ngay tại Hội nghị, nhằm ghi nhận và biểu dương các đơn vị có kết quả kinh doanh tốt, trong 6 tháng đầu năm 2018, BLĐ Công ty đã quyết định thưởng nóng các đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2018 trong 6 tháng và các đơn vị kinh doanh hiệu quả, lần lượt với mức bình quân 3 trđ/ng và 2 trđ/ng.
            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phạm Công Dũng – BT ĐU, Tổng Giám đốc Công ty đã yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm 2018, các phòng chuyên môn liên quan, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các Quy định về phân phối tiền lương gắn với năng suất và hiệu quả công việc; Đối với hoạt động kinh doanh, cần bám sát thực tiễn, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, triển khai các chính sách phù hợp với từng điều của từng đơn vị; Công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.
   

   

  Ông Phạm Công Dũng - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
   
            Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu KH năm 2018, TGĐ và BCH CĐ phát động phong trào thi đua quý III và năm 2018 tại công văn liên tịch số 383/LT-HNS-CĐ.

   

  Ông Vũ Viết Phong - CTCĐ phát động thi đua

            Hội nghị còn được nghe những chia sẻ, chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-CT HĐQT
   


  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - CT HĐQT chỉ đạo Hội nghị

             Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11:00 cùng ngày./

  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/