Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016 - TRUNG THU 2016 – “ĐÊM TRANG RẰM TUỔI THƠ” - HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 - TUỔI TRẺ KIM KHÍ HÀ NỘI THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI VNSTEEL NĂM 2016 - Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom - Thông báo (về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - Báo cáo tài chính năm 2016 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2019 - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đào tạo chuyển đổi Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2016 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Quang Vinh - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC – Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel - Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ CON 4 CHỖ VÀ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA - QUY CHẾ VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Tham dự giải thể thao cụm Hà Nội - Lào Cai - Thanh Hóa 2017 - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - Báo cáo tài chính năm 2017 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2017 - Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thăng - HOẠT ĐỘNG HỘI THAO KỶ NIỆM 58 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (01/07/1960 – 01/07/2018) - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 - HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NGHỈ MÁT QUẢNG BÌNH 2018 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) - Hội thao cụm thi đua VHTT khu vực Hà Nội - Lào Cai năm 2018 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀY 9/11/2018 - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 - THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CHO CHO CỔ ĐÔNG LÊ ĐỨC HÀ - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 của HMG theo thông báo của Kiểm toán Nhà Nước - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 07 tháng 03 năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910-08/3/2019) VÀ 1979 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Hội thao Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (1/7/1960-1/7/2019) - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2019) - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
 •  
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL
  Cập nhật: 15/01/2018
  Lượt xem: 4155
            Vào ngày 10/01/2018, tại Hội trường tầng 5, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội-Vnsteel đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm Kỳ 2015-2020; Tổng kết Công tác năm 2017 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018.
            Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP: Đồng chí Trịnh Khôi Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Cùng đại dện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, đại diện tổ chức Đảng, Đoàn thể Tổng Công ty.
            Về phía Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Phạm Công Dũng, Bí thư ĐU, Tổng Giám đốc; Đồng Chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Bí thư ĐU, CT HĐQT; Đồng chí Vũ Viết Phong, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Cùng các đồng chí UV BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban TGĐ, BCH Công đoàn, ĐTN và toàn thể các đồng chí Đảng viên, 78 đại biểu là thành phần đương nhiên và đại biểu được bầu từ hội nghị người lao động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

            Tại hội nghi sơ kết công tác đảng giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020), Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền-PBT ĐU thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ đã báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn nửa nhiệm kỳ qua và tập trung đánh giá kết quả đạt được và hạn chế tồn tại để từ đó đưa ra phương hướng thực hiện cho nửa nhiệm kỳ còn lại từ 2018-2020.

   
            Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá kết quả 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Đồng chí Triệu Quang Vinh-PTGĐ trình bày.

   
             Cũng trong hội nghị đã có các báo cáo tham luận của đơn vị trực thuộc và phòng kinh doanh, các báo cáo tham luận đã nêu bật những điểm còn tồn tại và biện pháp khắc phục về kinh doanh trong năm 2018. Bên cạnh đó, với tham luận về tiền lương & BHXH năm 2018 của PTCHC cũng giúp CBNV hiểu rõ hơn về những thay đổi trong luật BHXH và cơ chế tiền lương của Công ty trong thời gian tới.


  Các tham luận tại Hội nghị
   
            Hội nghị cũng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 nhằm ghi nhận những đóng góp của CBNV vào thành công chung của Công ty.
   
            Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị & giải đáp thắc mắc của CBNV trong hội nghị NLĐ các phòng, ban, đơn vị


   
           Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trịnh Khôi Nguyên-UV BTV ĐU, Phó TGĐ Tổng Công ty đã đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Công ty, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đượcTổng công ty giao trong năm 2017, bên cạnh đó ông cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại và hạn chế để Công ty rút ra bài học kinh nghiệm cho năm 2018.


   
            Với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch được giao năm 2018, Đồng chí Vũ Viết Phong-Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt BLĐ Công đoàn Công ty lên phát động thi đua năm 2018, kêu gọi CBNV Công ty nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đưa công ty phát triển bền vững.


   
             Phát biểu Tổng kết Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã thay mặt Công ty cảm ơn sự chỉ đạo và quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chức năng của Tổng công ty và các đơn vị bạn và sự đoàn kết, phấn đấu của 170 CBCNV Công ty đã làm nên thành công của năm 2017.


   
           Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12:20 cùng ngày./
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/