Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016 - TRUNG THU 2016 – “ĐÊM TRANG RẰM TUỔI THƠ” - HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 - TUỔI TRẺ KIM KHÍ HÀ NỘI THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI VNSTEEL NĂM 2016 - Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom - Thông báo (về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - Báo cáo tài chính năm 2016 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2019 - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đào tạo chuyển đổi Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2016 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Quang Vinh - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC – Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel - Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ CON 4 CHỖ VÀ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA - QUY CHẾ VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Tham dự giải thể thao cụm Hà Nội - Lào Cai - Thanh Hóa 2017 - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - Báo cáo tài chính năm 2017 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2017 - Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thăng - HOẠT ĐỘNG HỘI THAO KỶ NIỆM 58 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (01/07/1960 – 01/07/2018) - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 - HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NGHỈ MÁT QUẢNG BÌNH 2018 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) - Hội thao cụm thi đua VHTT khu vực Hà Nội - Lào Cai năm 2018 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀY 9/11/2018 - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 - THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CHO CHO CỔ ĐÔNG LÊ ĐỨC HÀ - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 của HMG theo thông báo của Kiểm toán Nhà Nước - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 07 tháng 03 năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910-08/3/2019) VÀ 1979 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Hội thao Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (1/7/1960-1/7/2019) - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2019) - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
 •  
 • Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Cập nhật: 11/04/2019
  Lượt xem: 2213
            Để tổng kết, đánh giá, báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 04 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty số 20 Tôn Thất Tùng – Hà Nội.
            Đại hội có sự tham dự của 77 cổ đồng, sở hữu và đại diện cho 8.327.550 cổ phần, chiếm 92,53% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.
  Tham dự Đại hội còn có đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, cổ đông đang nắm giữ 89,37% cổ phần của Công ty: Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Bà Phạm Thu Hiền Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Ông Phạm Thanh Sơn Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty và các ban nghiệp vụ Tổng Công ty.
             Về phía Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel, có bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; cùng các ông bà thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc và các quý vị Cổ đông của Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – Vnsteel có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2019 của Đại hội đồng cổ đông” được chốt ngày 15/3/2019.
             Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình:
             -  Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
             -  Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty;
             -  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
             -  Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019;
             -  Tờ trình kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019;
             -  Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
             -  Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
        Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
            Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11:00 cùng ngày./
           
            Một số hình ảnh tại Đại hội:
   
   

  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch HĐQT phát biểu điều hành Đại hội  Ông Phạm Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày
  Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội  Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị
  về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
  năm 2019  Bà Dương Thị Phương Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019


   
  Bà Đặng Thị Yến - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty
  trình bày Báo cáo 
  tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán  Ông Nguyễn Bá Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: 
  Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2019; 
  Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2019 và Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018  Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam, 
  đại diện Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước phát biểu ý kiến
  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/