Banner
 • TIN MỚI HÔM NAYTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH UPCOM - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - HỘI THAO CỤM VHTT KHU VỰC HÀ NỘI, LÀO CAI, THANH HÓA NĂM 2016 - TRUNG THU 2016 – “ĐÊM TRANG RẰM TUỔI THƠ” - HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2016 - TUỔI TRẺ KIM KHÍ HÀ NỘI THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI VNSTEEL NĂM 2016 - Thông báo về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom - Thông báo (về việc đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - Báo cáo tài chính năm 2016 - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2019 - Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đào tạo chuyển đổi Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2016 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Triệu Quang Vinh - Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC – Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel - Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ CON 4 CHỖ VÀ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA - QUY CHẾ VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Tham dự giải thể thao cụm Hà Nội - Lào Cai - Thanh Hóa 2017 - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ (2015 - 2020); TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - Báo cáo tài chính năm 2017 - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2017 - Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04 tháng 04 năm 2018) - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thăng - HOẠT ĐỘNG HỘI THAO KỶ NIỆM 58 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY (01/07/1960 – 01/07/2018) - HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 - HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NGHỈ MÁT QUẢNG BÌNH 2018 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 23 tháng 7 năm 2018 - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2018) - Hội thao cụm thi đua VHTT khu vực Hà Nội - Lào Cai năm 2018 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀY 9/11/2018 - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 - THÔNG BÁO V/V CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN CHO CHO CỔ ĐÔNG LÊ ĐỨC HÀ - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2017 của HMG theo thông báo của Kiểm toán Nhà Nước - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 - Công bố thông tin bất thường ngày 07 tháng 03 năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Báo cáo thường niên năm 2018 - Công bố thông tin 24h - Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910-08/3/2019) VÀ 1979 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Công bố thông tin 24h - Hội thao Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - Vnsteel (1/7/1960-1/7/2019) - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2019) - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) - BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2020 - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kim Khí Hà Nội-Vnsteel lần XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp! - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - GẶP MẶT THÂN MẬT CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - CÔNG TY CP KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC - CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
 •  
 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2017-2022
  Cập nhật: 31/10/2017
  Lượt xem: 3147
            Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 10/HNS-CĐ ngày 11/5/2017 của Công đoàn Công ty CP Kim khí Hà Nội – Vnsteel về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022; sau một thời gian chuẩn bị và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, của Đảng ủy Công ty, ngày 20/10/2017 Công đoàn Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 - 2022.
            Đại hội rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp đồng chí Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, đồng chí Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và đồng chi Phạm Công Dũng Bí thư Đảng ủy Công ty dự và chỉ đạo Đại hội.
            Đại hội rất vui mừng được đón các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Cty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung, CĐ Viện luyện kim đen, Công ty CP tôn mạ VNSTEEL Thăng Long và Công ty liên doanh sản xuất Thép Vinausteel đến dự, có lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
            Về phía Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội-Vnsteel, có đồng chí Phạm Công Dũng - Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên. Tham dự Đại hội có 80 đoàn viên Công đoàn, đại diện cho 170 đoàn viên Công đoàn Công ty. Các đại biểu mang đến Đại hội ý chí, niềm tin và ước nguyện của tập thể CNV lao động Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel.
            Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung trí tuệ đóng góp vào Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Công đoàn Công ty khoá XIX trình Đại hội; thảo luận các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
              Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XX gồm 9 đồng chí có đủ năng lực, trí tuệ và trình độ để triển khai, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã giao cho. Ban chấp hành có trách nhiệm triển khai tới toàn thể đoàn viên và người lao động, thống nhất ý chí hành động trong việc đưa nghị quyết của Đại hội sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.
              Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu gồm 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện cho cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.
              Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua nghị quyết Đại hội. Việc nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội thể hiện được ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty, sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.
              Đại hội cũng nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận kết quả đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Công đoàn Công ty khóa XIX trong nhiệm kỳ qua đã cùng với cả đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty giữ vững đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đưa Công ty phát triển trong giai đoạn mới.
  Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn khóa XX được tổ chức ngay sau khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đã bầu các chức danh lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
            1. Chủ tịch Công đoàn Công ty: Đồng chí Vũ Viết Phong - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.
            2. Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn: Đồng chí Trần Thị Hoa Lý - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
            3. Thường vụ Công đoàn Công ty: Đồng chí Lê Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty.
   
  Một số hình ảnh của Đại hội
  Đồng chí  Đinh Diệu Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XIX khai mạc Đại hội  Đồng chí  Trần Thị Hoa Lý – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XIX
  trình bày Báo cáo chính trị kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo Kiểm điểm của BCH Công đoàn khóa XIX  Đồng chí Vương Duy Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Công thương Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội  Đồng chí Phạm Công Dũng – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội  Ban chấp hành Công đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội  Văn nghệ chào mừng Đại hội

   

  • vnsteel
  • tisco
  • vnsteelthanglong.vn
  • http://vinausteel.com.vn
  • http://www.theptaydo.com/
  • Việt Hàn
  • http://www.tructhon.com.vn/
  • http://www.metalhcm.com.vn/
  • http://www.vinapipe.vn/